Skip to content

Ontstaan van de vzw

De vzw Villa Kapella werd opgericht in Kapellen door een groepje ouders van volwassen kinderen met een mentale beperking, vanuit hun bezorgdheid over de toekomst van hun kinderen. Omwille van een tekort aan gespecialiseerde opvang besloten ze de handen in elkaar te slaan om deze zelf te verwezenlijken.
Sinds de oprichting van de vzw in 2013 heeft deze al heel wat stappen gezet in de realisatie van haar project:

2014 De naam van het huis – Villa Kapella – wordt door de toekomstige bewoners gekozen en is meteen ook een geschikte naam voor de vzw.
De focus van de vzw ligt voornamelijk op het verzamelen van informatie en het inwinnen van advies over de aanpak en de mogelijkheden voor het uitbouwen van haar project. Zo krijgt dit initiatief gaandeweg meer vorm.

2015 Villa Kapella vzw kiest resoluut voor een stabiele en huislijke woonomgeving waarin aangepaste zorg en aandacht voor de individuele noden van de bewoners centraal staan. Concreet zullen een 8-tal bewoners een eigen plekje krijgen in Villa Kapella. Dit aantal wordt bewust beperkt gehouden om voor de bewoners het ‘thuisgevoel’ te versterken.

2016 De focus van de vzw ligt op het vinden van een locatie die in aanmerking komt voor haar project en op het onderhandelen met potentiële bouwheren en financiële instellingen.

2017 Villa Kapella gaat verder op de ingeslagen weg en hoopt met het vinden van een geschikte locatie een versnelling hoger te gaan in de realisatie van haar project. Intussen worden ook de zorgbehoeften van de bewoners in kaart gebracht en wordt het kader geschetst voor het dagelijkse samenleven in het huis.